Home Άρθρα Τι πρέπει να προσέξετε για τα σεισμόπληκτα κτίρια – Δωρεάν βοήθεια και...

Τι πρέπει να προσέξετε για τα σεισμόπληκτα κτίρια – Δωρεάν βοήθεια και άτοκο δάνειο για τους πληγέντες στη Λέσβο

1018
0
SHARE

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινονήσετε με το Τεχνικό Γραφείο του Γιώργου Καλδέλη στα τηλέφωνα: Σταθερό: 2252031701 Κινητό: 6937797306 και στο E-mail: info@phd.com.gr

Αναδημοσίευση από το Skai.gr

Δωρεάν βοήθεια και άτοκο δάνειο για τους πληγέντες στη Λέσβο

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, που έπληξε περιοχές της Λέσβου, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τίτλο: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, που έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) («αρμόδια Υπηρεσία»)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1.Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχει- ριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου, που έχει πληγεί από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχο του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

2. Ο/η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός/-ή διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας, όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατά- ξεις) κτιρίου που έχει πληγεί από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή ή ανακατασκευή ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά ορίζονται σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις), εντός προθεσμίας: • ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του κτιρίου (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παραγράφου 2.1) ή του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή • δέκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης για απ’ ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής.

3. Οι παραπάνω προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη

Συνοπτικά το ΦΕΚ προβλέπει:

Για επισκευή αποκατάσταση εντός του οικισμού οι δικαιούχοι θα πάρουν δωρεάν κρατική αρωγή (ΔΚΑ) 80% και 20% άτοκο δάνειο, ενώ όσοι επιλέξουν να χτίσουν το σπίτι τους εκτός οικισμού ενώ το πληγέν κτίριο είναι εντός δικαιούνται 40% ΔΚΑ και 60% άτοκο δάνειο.

Στην περίπτωση που μέχρι την ημέρα του σεισμού ανήκαν σε κάποιον παραπάνω από ένα σπίτια, δικαιούται ΔΚΑ μόνο για ένα που θα δηλώσει και για τα υπόλοιπα θα δικαιούται άτοκο δάνειο.

Δε χορηγείται ΔΚΑ σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Η Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) ανακατασκευής κτιρίων ορίζεται ως ακολούθως:

α) για κατοικίες, € 1.000 ανά τ.μ. και με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία. β) για Ιερούς Ναούς, € 850 ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου, γ) για κωδωνοστάσια, € 400 ανά τ.μ. δ) για κτίρια κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, € 500 ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου ε) για αποθήκες, στάβλους και αγροικίες εποχιακής χρήσης, € 300 ανά τ.μ., και με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ. ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία. στ) για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, € 500 ανά τ.μ., ζ) για κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες, € 400 ανά τ.μ., η) για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες εάν το εμβαδόν των κλειστών χώρων είναι πάνω από 150 τ.μ.

Ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα (βλεπε ΦΕΚ)

Η Σ.Σ. ανακατασκευής κτιρίων χορηγείται, λόγω νησιωτικής παραμεθόριας περιοχής, με τις παρακάτω προσαυξήσεις επί των τιμών της που αναγράφονται παραπάνω i) 10% για συνήθη κτίρια, ii) 20% για κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός παραδοσιακού οικισμού, εφόσον ανακατασκευαστούν εντός του παραδοσιακού οικισμού με ειδικούς όρους δόμησης, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. χαρακτηρισμού του οικισμού ως παραδοσιακού, iii) 30% για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία ή ως διατηρητέα στο σύνολο τους σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού (ή είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα του σεισμού), δεν αίρεται ο χαρακτηρισμός τους μετά την κατεδάφιση και οι ιδιοκτήτες προβούν σε ανακατασκευή αυτών. Επισημαίνεται ότι χορηγείται μια μόνο από τις προαναφερόμενες προσαυξήσεις στο ίδιο κτίριο.

Πηγή: www.skai.gr

Facebook comments:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here